Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 โดยวิธี ตกลงราคา
     ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแซว ได้ตั้ง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยข่อยหล่อย (ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ 12 

รายละเอียดโครงการ
     โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

     จำนวนงบประมาณ
     ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

     ระยะเวลาดำเนินการ
     ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และแล้วเสร็จก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นี้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th