Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแซว
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 ก.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ

15 ก.ค. 2563
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15 ก.ค. 2563
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

14 ก.ค. 2563
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ตัวชีวัดที่9

04 ก.ค. 2562
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การประชุมสมัญสามัญ 2561

04 ก.ค. 2562
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สมัยสามัญ 2562

27 มิ.ย. 2562
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

27 มิ.ย. 2562
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ /การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27 มิ.ย. 2562
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การให้บริการ

27 มิ.ย. 2562
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th