Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 มิ.ย. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว มอบหมายให้ กองช่างออกงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 13 และบ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 จำนวน 5 จุด

01 มิ.ย. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว มอบหมายให้ ้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซว เข้าร่วมการประกวด ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับ เขต 1 เชียงใหม่ โดยมี นายภัทรนันท์ ไทยใหม่ เป็นผู้

31 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันอังคาร ที่ 30 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว

31 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “วัยเรียน วัยซ่า ไม่บ้า ลองยาเสพติด” ณ ลานโดมกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว

31 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว มอบหมายให้ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว จำนวน 9 คน ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน

31 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว มอบหมายให้ กองช่าง ช่วยงานตัดแต่งกิ่งไม้โรงเรียนบ้านศรีกองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว

31 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นำรถบรรทุกน้ำ ออกส่งน้ำอุปโภคให้กลุ่มลานยาง บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 จำนวน 6000 ลิตร และส่งน้ำอุปโภคให้บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15 จำนวน 12,000

30 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว มอบหมายให้ กองช่าง ออกซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการทำงานของไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแซว

30 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว พร้อมด้วยคณะบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมัคคี เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ให้กับโรงเรียน/ชุมชน ทอด ณ โรงเรียนบ้านศรีกองงาม โดยคณะรวมพลังขับเคลื่อนราชอาณาจักร

29 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นำรถบรรทุกน้ำ ออกช่วยประชาชนฉีดล้าง ทำความสะอาดบริเวณรั้วโรงเรียนบ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 จำนวน 6,000 ลิตร

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th