Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 พ.ค. 2566
ถึง
09 พ.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
22 มี.ค. 2566
ถึง
22 มี.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายบ้านทุ่ง ม.2 ถึง บ้านท่าขันทอง ม.3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
23 ก.พ. 2566
ถึง
23 ก.พ. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหมู่ที่ 2 -บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.พ. 2566
ถึง
03 ก.พ. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
30 ม.ค. 2566
ถึง
30 ม.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
18 ม.ค. 2566
ถึง
18 ม.ค. 2566
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
19 ธ.ค. 2565
ถึง
19 ธ.ค. 2565
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว
13 ธ.ค. 2565
ถึง
13 ธ.ค. 2565
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2- บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
13 ธ.ค. 2565
ถึง
13 ธ.ค. 2565
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
22 พ.ย. 2565
ถึง
22 พ.ย. 2565
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th