Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มี.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว คิวอาร์โค้ด สำหรับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
17 ก.พ. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
17 ก.พ. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
02 ก.พ. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแซว
31 ม.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
24 ม.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เงิน
10 ม.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เงิน
06 ธ.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
23 พ.ย. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลบ้านแซว
31 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th