Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 มี.ค. 2562 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ของกลุ่มพัฒนาสตรี
28 มี.ค. 2562 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว คำสั่ง เรื่องให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ
22 มี.ค. 2562 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562
20 มี.ค. 2562 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
11 ก.พ. 2562 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
18 ธ.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศฯ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2562
18 ธ.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
18 ธ.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศฯ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พศ.2562
18 ธ.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การยื่นแบบ และ ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
20 มี.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตําบลบ้านแซว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th