แนะนำ อบต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชีบงราย เป็น อบต.ดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น

อบต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชีบงราย เป็น อบต.ดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น ตำบลน่าเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2553

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2550

 

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นตำบลต้นแบบการส่งเสริมริมฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปี 2553

 

จากผลงานดังกล่าวข้างต้นทำให้ อบต.บ้านแซว  ได้รับความสนใจในการศึกษาดูงานจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

โดยเฉพาะ อบต. เทศบาลต่างๆ เข้าไปศึกษาดูงานตลอดทั้งปี 

 

หน่วยงาน องค์กรใดสนใจศึกษาดูงาน  ติดต่อได้ที่ อบต.บ้านแซว โทร.053 - 181241 - 2

 

หรือติดต่อโดยตรงที่ ปลัดเศรษฐศักดิ์  พรหมมา โทร. 081 - 9527058

 

อีเมล์  fm101.50@hotmail.com

 

 

  
 

  
 

  
« พฤศจิกายน2558 »
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

  
 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE