Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจ้างเหมางานถมดินปรับพื้นที่รอบอาคารอนุบาล ศพด. และโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลต... (16 ส.ค. 3102)  
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว จำนวน 10 ห้อง (16 ส.ค. 3102)  
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 (15 ส.ค. 3102)  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 ก.พ. 2560)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 (01 ธ.ค. 2559)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 (01 ธ.ค. 2559)
เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (01 ธ.ค. 2559)
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (29 พ.ย. 2559)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 ต.ค. 2559)
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาเป็นพนักงานเทศบาล (27 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหอประชุมบ้านแซวหมู่ที่ 1 (22 ส.ค. 2559)
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วิทยุสื่อสาร) กองสาธารสุขชุมชน (26 ก.ค. 2559)
จัดซื้อวัสดุการเกษตร หน้ากากป้องกันควันพิษ (25 ก.ค. 2559)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ กองสาธารณสุขชุมชน (22 ก.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว (01 ก.ค. 2559)
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง) (05 เม.ย. 2559)
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (01 ก.พ. 2559)
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 (01 ม.ค. 2559)
เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559 (01 ม.ค. 2559)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559 (01 ม.ค. 2559)
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์ /แฟกซ์ 0 5318 1241 E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th