ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
 วิสัยทัศน์และนโยบาย
 พันธกิจเทศบาลตำบล
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลภายใน
 โครงสร้างสภาเทศบาลฯ
 โครงสร้างคณะผู้บริหารฯ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 ข้อมูลบุคลากร
เอกสารของเทศบาล
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุม
 แผนการจัดชื้อจัดจาง
 ประการศสภา
พระราชบัญญัติเทศบาล
 พรบ.เทศบาล
 พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 พรบ.อื่น๐
อื่นๆ
 แสดงความคิดเห็น
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 ติดต่อเรา

  

.:: ประชาสัมพันธ์ ::.____________________________________________

.:: ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแซว ::.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.::  นายกเทศมนตรี ::.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

.::  ปลัดเทศบาล ::.

 

 

 ข่าว ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญประจำตำบลบ้านแซว   อ่านต่อ >>>

.:: ประกาศ ::.___________________________________________________

 


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญประจำตำบลบ้านแซว    อ่านต่อ >>>

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

  
   View 
 งานพัสดุ

ผลการสอบราคาโครงการถนนคอนกรีต1/2 

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่ 21 
More

ผลการสอบราคาโครงการถนนคอนกรีต2/2 

 
More

สอบราคา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 โครงการ 
More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแซว 

เรื่อง วิธีพิเศษ จัดจ้างโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
ปีงบประมาณ 2555 
More
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแซว 

วิธีพิเศษ จัดจ้างโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
ปีงบประมาณ 2555 
More
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 
More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 

โครงการขุดลอกหนองน้อย บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 
More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
More
 ส่วนการศึกษาข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
More

ผลการสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผลการสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 
More
 กองช่าง

โครงการ ชุมชนปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว 

.::โครงการ ชุมชนปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว::.
จากการประชุมประจำเดือน ราษฎรตำบลบ้านแซว มีความประสงค์ จะขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามจุดเสี่ยง ทางโค้ง ทางแยก และตามซอกซอย เพราะไฟฟ้าสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญ 
More
 เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ที่ทันสมัย ฯลฯ 
More

เส้นทางท่องเที่ยวสู่ดินแดนสุวรรณโคมคำ 

“2 เส้นทางสู่ดินแดนวัฒนธรรมอดีตนครโบราณสุวรรณโคมคำ”
พบกับ
- ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าที่แฝงความหมายของการดำเนินชีวิต
- การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจชุมชน
- การบริหารจัดการชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
More

เรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว 

ประวัติการท่องเที่ยวตำบลบ้านแซว
ตำบลบ้านแซว เริ่มต้นหน้าประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากการเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอพียง และการพัฒนาองค์กรด้วย ๕ ส 
More

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านแซว 

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านแซว

๑. หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ล่องเรือแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตริมฝั่งโขง 
More

Ban Saeo Community Life in the Mekhong Basin River 

In the past, the locality of Ban Saeo was once a piece of the original Ancient land called Suwannakhomkham which is more than a thousand years up to this date. Later the land was divided and resulted into two countries, Thailand and Laos. Most of the land is Laos and some is in the Locality of Ban Saeo. Traces and remnants of Historic sites still remain. These are interesting spots of local history and culture for study.
In addition, 
More
 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำจำนวน 4 เครื่อง ราคากลางงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท 

 
More

สอบราคา*โครงการขุดลอกหนองน้อย*บ้านท่งหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแซว 

 
More

สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา จำนวน 13 รายการ 

 
More
 การส่งเสริมตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเลี้ยงจิ้งหรีด 

การเลี้ยงจิ้งหรีด
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาพและรายได้เสริมของประชาชน

อุปกรณ์ในการเลี้ยง

1. ท่อปูนขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 50 ซม.
2. ฝาปิดท่อขนาด 80 ซม.
3. ตาข่ายไนล่อนเขียว ขนาด 100x100 ซม. 
More
 วันนี้ที่ตำบลบ้านแซว

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร 

อาสาสมัคพิทักษป่า (รสทป) 
More

แนะนำ อบต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชีบงราย เป็น อบต.ดีเด่น ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น 

 
More

รางวัลสำนักงาน ๕ ส ป้ายทอง ระดับ ๕ ดาว 

 
More

คณะศึกษาดูงานที่ตำบลบ้านแซวประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ชนะเลิศศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตร 

 
More
 สุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด กินผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา 

ส่งเสริมสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด
กินผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา รักษาตัวเองด้วยสมุนไพรอโรคยา ปรมาลาภา
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
โรคเป็นได้ก็หายได้
ถ้ารู้จักวิธีการบำบัดรักษา 
More

แข็งแรงง่ายๆจาก 1 ก้าว 

บางครั้งแต่ว่าเดินๆ เพราะหนึ่งก้าวของคุณ มีความหมายมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะก้าวออกไปแบบการเดินออกกำลังกายก็ไม่ใช่สักไหนให้ร่างกายแข็งแรง แต่เรามีเคล็ดลับมาบอก 
More

เคล็ลับ 18 วิธี ดูแลสุขภาพ 

เคล็ดลับ สุขภาพดี ด้วย 18 วิธี ง่ายๆ
เคล็ดลับสุขภาพ
สุขภาพดีอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่เป็นเจ้าของได้แน่นอน ถ้าคุณทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ 
More
 คุณธรรมเรื่องเล่าความดี

ธนาคารความดี 

สร้างคุณธรรมความดีให้มองเห็น จับต้องได้ กินได้ ใช้ได้ ในรูปแบบของธนาคารความดี ฝากได้ - ถอนได้

การทำความดีใครๆก็อยากทำแต่ทำแล้วไม่มีหลักฐานมีใครเห็น ขาดความภาคภูมิใจ ขาดแรงจูงใจในการทำความดี ทำให้เกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรให้มีหลักฐานการทำความดี ทำความดีแล้วเอาความดีไปแลกเป็นสิ่งของได้
จึงจัดตั้งธนาคารความดี ให้มีการฝาก ถอนความดี ได้ 
More

บทสวดพระจักรพรรดิ 

คุณธรรมความดีเริ่มที่การสวดมนต์รักษาศีล ส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จ บทสวดพระมหาจักรพรรดิสวดแล้วเห็นผลดี
บทสวดพระมหาจักรพรรดินี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งหมดตลอดจนถึงพระธรรมและพระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยะสงฆ์ทั้งมวล รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรหม พระอริยะเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต มาอาราธนารวมเข้าที่กายใจ อัญเชิญเข้าตัว ป้องกันภัยมีการกล่าวถึงพระสีวลีเป็นมหาโชคมหาลาภ หากสวดบทนี้สามารถอธิษฐานเรื่องราวที่ขัดข้อง ให้ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง 
More
  
- พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ วันที่ 16/04/2014
    วันที่ 16/04/2014 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันนี้ - 17:00 น. วันพรุ่งนี้
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
คาดหมายอุณหภูมิ (°C)
เชียงราย  สูงสุด 34  ต่ำสุด 23
เชียงใหม่  สูงสุด 36  ต่ำสุด 24
สุโขทัย  สูงสุด 37  ต่ำสุด 25
ลำปาง  สูงสุด 38  ต่ำสุด 24
  
เรือส่ง'เอลกุน'ล่าประตูแมว
    'แมนฯ ซิตี' ส่ง เซร์คิโอ 'กุน' อาเกโร ลงบู๊ ซันเดอร์แลนด์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดตกค้าง คืนวันพุธที่ 16 เม.ย.นี้
เปแอสเชต้องการ'ซีดาน'คุมทีมแทนบลองก์
    'เปแอสเช' ต้องการ 'ซีดาน' คุมทีมแทนที่ 'บลองก์' เหตุพ่าย 'เชลซี' กลับบ้านแพ้ซ้ำ
หงส์แดงแชมป์ใส!เชือดเรือ3-2
    หงส์แดงแชมป์ใส!เชือดเรือ3-2 แต้มห่าง 'สิงโตน้ำเงินคราม'ที่ชนะ สวอนซี ซิตี้ 1-0 อยู่ 2 แต้ม
แชมป์ไม่ใช่'ซิตี-หงส์'เป็นเรื่องเศร้า!
    'เปเยกรินี' ชี้หากแชมป์ไม่ใช่ 'ซิตี-หงส์' เป็นเรื่องเศร้า เหตุเป็น 2 ทีมที่ยิงประตูสูงสุด
'ซัวเรซ'ดวลคม'กุน'ชี้ชะตาแชมป์!
    'เรือใบสีฟ้า' เตรียมเน้นเปิดเกมรุกเยือน 'หงส์แดง' ยันไม่ไปเล่นแค่เสมอแน่นอน ศึกพรีเมียร์ลีกนัดวันอาทิตย์ที่ 13 เม.ย.นี้
ผีตามจีบ'ฟาน กัล'ส่อตัดใจเด้งมอยส์
    'ผี' ตามจีบ 'ฟาน กัล' ส่อตัดใจเด้ง 'มอยส์'

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE